dav


Tanárom Ján Kopernický

Tanárom Ján Kopernický